• Bez kategorii

    Mnożenie

    Podstawa programowa jest dla mnie taką jakby inspiracją. Mówi mi ona, czego MOGŁABYM uczyć moje dzieci. MOGŁABYM, ale nie muszę. Jeśli uczeń posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli ma IPET, a w…