Oferta

Terapia Ręki

Zajęcia z kresu Terapii Ręki dedykowane są dzieciom z trudnościami w opanowaniu czynności samoobsługowych i grafomotorycznych. Obecnie pracuję z dziećmi z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz dziećmi z opóźnionym rozwojem ruchowym w normie intelektualnej. 

Ukończyłam 7 szkoleń z zakresu Terapii Ręki, w tym Terapia ręki I i II stopień, Zintegrowany Trening Grafomotoryczne oraz aspekty leworęczności. 

cena- 80 zł/godz