Oferta

 

 

Terapia indywidualna dzieci z różnymi wyzwaniami

 

Ten rodzaj terapii dedykowany jest dzieciom z różnym wyzwaniami ( autyzm, niepełnosprawność intelektualna, Mózgowe Porażenie Dziecięce, dysleksja, trudności w uczeniu się).

 

Terapia, którą prowadzę zawsze jest mocno zindywidualizowana. Zadania, pomoce terapeutyczne i sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do dziecka. Wszystkie umiejętności uczę w odpowiedniej kolejności. Dziecko nie będzie grać w piłkę jeśli wcześniej nie nauczy się biegać. Dziecko nie nauczy się też pisać jeśli najpierw nie nauczy się trzymać kredki.

Struktura zajęć zależy od poziomu funkcjonowania dziecka oraz jego wieku. Z młodszymi dziećmi terapia prowadzona jest w formie zabawy. Priorytetem takiej terapii jest nawiązanie pozytywnej relacji oraz rozwijanie zaburzonych sfer dziecka. Od dzieci starszych wymagam już nieco więcej. Przygotowujemy się przecież do podjęcia nauki w szkole: uczymy się czytać, pisać, liczyć, mówić ale też: wycinać, rysować, kolorować, nazywać .Wszystko zależy od poziomu funkcjonowania dziecka, jego potrzeb, możliwości oraz zainteresowań.

Gdy dziecko zaczyna dobrze sobie radzić na zajęciach indywidualnych proponuję “przejście” do zajęć w małej grupie lub uzupełnienie terapii poprzez zajęcia grupowe. W ten sposób trenujemy takie umiejętności jak: czekanie na swoją kolej, słuchanie innych, wykonywanie poleceń grupowych, większa samodzielność i szybsze tempo pracy.

Do szkoły i do życia. Pracując z dzieci z wyzwaniami przyświeca mi jeden cel :

Chcę by moi podopieczni byli w przyszłości maksymalnie samodzielni i szczęśliwi.

Cena: 60 zł – 50 min.

Rodzice mogą liczyć na wskazówki dotyczące rozwijania i generalizowania umiejętności zdobytych podczas terapii.