• bliżej autyzmu,  praca pedagoga

    Zachowania trudne

    1. Z jakimi osobami pracowałaś. Chodzi mi o rodzaj niepełnosprawności i ich wiek? Pracowałam w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim, osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, np. niepełnosprawność intelektualna +…