Tola – o mnie

Heloł! Mam na imię Ola. Pseudonim zawodowy nadany przez podopiecznego – Tola. Jestem pedagogiem specjalnym. Pracuję z dzieciakami z różnymi wyzwaniami: autyzm, niepełnosprawność intelektualna, trudności szkolne i inne. Pomagam dzieciom zdobyć pewne umiejętności ( tych, których jeszcze nie posiadają), staram się jednocześnie wspierać oraz rozwijać zdolności, talenty, zainteresowania i pasje, których my-neurotypowi możemy tylko pozazdrościć.

Pedagogika specjalna to nie tylko prowadzenie terapii. Dla mnie jest ona punktem wyjścia do wielu wspaniałych rzeczy. Dzięki niej stałam się nie tylko terapeutą ale też animatorem, grafikiem, autorem książek, dziennikarzem, blogerem…Tolą. I uwielbiam to z całego serducha.

Oprócz serca do pracy trzeba mieć też głowę do pracy. Do tej głowy porządnie nawkładali mi na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna (tyflopedagogika i oligofrenopedagogika). W międzyczasie uczęszczałam do Policealnej Szkoły gdzie stałam się terapeutą zajęciowym. Przyszedł też czas na studia podyplomowe z rewalidacji osób z autyzmem. No i po pewnym czasie zapragnęłam też poznać pracę logopedy, a więc rozpoczęłam kolejną podyplomówkę- logopedia.

Uczestniczyłam również w wieku konferencjach dotyczących terapii dzieci o specyficznych potrzebach. Posiadam certyfikaty ze szkoleń:

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, LEGO TUS, VB-MAPP:ocena umiejętności i planowanie terapii, KORP-Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Terapia Ręki II st., Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna, Terapia małego dziecka z autyzmem, AAC Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się, Zespół Aspergera- rozpoznawanie potrzeb, opiniowanie, orzekanie oraz planowanie form terapii, Attention Autism.

Prowadzę funpage na Facebooku, mam konto na Instagramie i kanał na YouTube ( wszystkie odnośniki znajdziesz na górze strony głównej).

Jestem autorką szkolenia e-learningowego „Terapia dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym”. Współpracuję z wydawnictwem PWN publikując swoje artykuły i wywiady w Biuletyn PWN.

Dzięki wywiadom mogę spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Kiedy rozmawiam  z rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, staję po tej drugiej stronie. To uczy pokory i pomaga choć w pewnym stopniu zrozumieć sytuację dzieci, z którymi pracuję oraz ich najbliższych. 

Trochę działam społecznie. Chcę by niepełnosprawność przestała być tematem tabu. Marzę o tym by nasze społeczeństwo było bardziej świadome i otwarte na „inność”. Tu link do filmu, który nagraliśmy ze znajomymi w celu pokazania, że autyzm bywa piękny https://www.youtube.com/watch?v=oTjbp03ei1w

Jestem autorką już 11 pozycji do pracy z dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Trening przed 1 klasą (Wyd. Harmonia), Co mnie otacza? (Wyd. Harmonia), Każdego Dnia mówię Więcej Wiosna, Lato, Jesień, Zima (Wyd. Harmonia), Prace Domowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3 (Wyd. Harmonia.), Wycinanki Edukacyjne i Malowanki Edukacyjne ( Wyd. Aksjomat).
 Dziękuję, że jesteś tu ze mną.

Tola

Olga Kłodnicka