Tola – o mnie

 

Witam wszystkich. 

Jestem Tola. Takie imię nadał mi jeden z moich podopiecznych i tak już zostało.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogiką Specjalna oraz studia podyplomowe na kierunku Logopedia oraz Rewalidacja dzieci i dorosłych z autyzmem.

Uczestniczyłam w wielu konferencjach dotyczących terapii dzieci o specjalnych potrzebach. Posiadam certyfikaty ze szkoleń:

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami w rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R,  Zachowania trudne w pracy z dzieckiem z autyzmem, Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych, Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie, Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i szkole, Trening Umiejętności Społecznych dzieci z autyzmem, ADHD i niedostosowaniem społecznym, Rozwijanie Teorii Umysłu, Terapia Behawioralna- Kurs Bazowy, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, LEGO TUS, VB-MAPP:ocena umiejętności i planowanie terapii, KORP-Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Terapia Ręki II st., Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej, Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna, Terapia małego dziecka z autyzmem, AAC Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się poziom I i II, Zespół Aspergera- rozpoznawanie potrzeb, opiniowanie, orzekanie oraz planowanie form terapii, Attention Autism, Przygotowanie nauczyciela do skutecznej pracy z uczniem autystycznym, Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych, Praca nad kompetencją językową- budowanie zdań prostych i rozwiniętych, Matematyka Montessori: liczby od 1 do 10, Skojarzenia do mówienia, Kurs Terapii Autyzmu dla psychologów, pedagogów i rodziców ( Terapia Behawioralana), Akomodacja- terapia i diagnostyka, Zintegrowany Trening Grafomotoryczny, Nieprawidłowy chat narzędzia pisarskiego, Aspekty leworęczności w rozwoju grafomotorycznym

 

Prowadzę funpage na Facebooku, mam konto na Instagramie i kanał na YouTube ( wszystkie odnośniki znajdziesz na górze strony głównej).

 

Jestem autorką już 22 pozycji do pracy z dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Trening przed 1 klasą (Wyd. Harmonia), Co mnie otacza? (Wyd. Harmonia), Co mnie otacza.cz.2 ( Wyd. Harmonia) Każdego Dnia mówię Więcej Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Zwierzęta, Dom, Miasto, Szkoła (Wyd. Harmonia), Prace Domowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3 (Wyd. Harmonia.), Wycinanki Edukacyjne i Malowanki Edukacyjne ( Wyd. Aksjomat), Paski wyrazowe ( Wyd. Harmonia)

Tola

Olga Kłodnicka