• bliżej autyzmu,  praca pedagoga

    Rewalidacja

    Co to jest rewalidacja? Pojęcie rewalidacji odnosi się do całokształtu działań: wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych podejmowanych na rzecz ucznia z niepełnosprawnością. Rewalidacja odnosi się więc do procesu wzmacniania osoby z niepełnosprawnością i intensyfikowania szans przez niepełnosprawność…

  • Bez kategorii

    Case Study vol.1

    Studium przypadku Przeanalizujemy sobie 2 lata terapii mojego Jeża. Informacje ogólne ( rok 2020): 6 latek z MPD, wcześniak, chłopiec w normie intelektualnej z dużymi opóźnieniami w rozwoju, przedszkolak w grupie 5 latków…